Preview Image

Hội nghị người lao động năm 2020

     Ngày 05/01/2020, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện … Continued
29/01/2020
Preview Image

Hội nghị người lao động năm 2019

Thông tin công ty
     Ngày 13 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có 177 đại biểu … Continued
22/01/2019
Preview Image

Thiên An Phát – 10 năm một chặng đường

Thông tin công ty
     Ngày 19/5/2018 Tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Dệt May Thiên An Phát đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (19/05/2008 – 19/05/2018).      Mặc dù tình hình kinh tế, … Continued
25/05/2018
Preview Image

Hội nghị người lao động năm 2018

Thông tin công ty
Ngày 13 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Chủ trì Hội nghị Ông Hồ Ngọc Lan - Tổng Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT. Tại hội nghị ông Ông Hồ Ngọc Lan- Tổng Giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả SXKD năm 2017 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018 cùng các giải pháp thực hiện....
17/01/2018
Preview Image

Hội nghị người lao động năm 2017

Thông tin công ty
Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Ngọc Lan - Tổng Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 161 đại biểu đại diện cho gần 2000 CBCNV.
25/04/2017