Hội nghị người lao động năm 2017

25/04/2017

Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 161 đại biểu đại diện cho gần 2000 CBCNV.
Tại Hội nghị, ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Chủ tịch Công đoàn bà Nguyễn Thị Thanh Vân báo cáo tổng hợp về hoạt động Công đoàn Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động trong năm 2016, nội dung phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau:

 1. Doanh thu bán hàng (Chưa VAT): 505 tỷ đồng, giảm 3,5% so với năm 2016
 2. Doanh thu CM may: 196 tỷ đông, tăng 7,3% so với năm 2016
 3. Doanh thu thùng Carton: 42 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2016
 4. Doanh thu ống côn giấy: 6 tỷ đồng, tăng 134% so với năm 2016
 5. Doanh thu thêu: 7 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016
 6. Doanh thu wash: 4,5 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016
 7. Kim ngạch XK thanh toán: 20,50 triệu USD, giảm 13% so với năm 2016
 8. Sản phẩm may quy chuẩn: 13,5 triệu chiếc, tăng 8% so với năm 2016
 9. Lao động bình quân: 2.000 người, tăng 6% so với năm 2016
 10. Thu nhập bình quân: 6,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với năm 2016
  Với tỷ lệ tán thành là 100%.

Một vài hình ảnh tại Hội nghị:

Image

Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám Đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

Image

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Công đoàn Công ty – Báo cáo công tác hoạt động công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Image

Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT công ty – Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Image

Phó Tổng Giám đốc – bà Trần Quốc Hương phát biểu và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Image

Giám đốc May 1 – Ông Nguyễn Đăng Diện phát biểu và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Image

Giám đốc May 2 – Ông Hoàng Tuấn Anh phát biểu và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Image

Giám đốc Bao Bì – Ông Bạch Ngọc Bảo Quốc phát biểu và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Quyết định khen thưởng – Trao bằng khen cho các đơn vị và cá nhân đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”.

Image

Image

Image