Hội nghị người lao động năm 2019

22/01/2019

     Ngày 13 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có 177 đại biểu đại diện cho hơn 2000 CBCNV Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Image

     Tại hội nghị ông Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 đồng thời nêu ra phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019 cùng  các giải pháp thực hiện.

 • 1. Doanh thu tiêu thụ (chưa VAT) : 736 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018.
 • 2. Doanh thu CM may : 238 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018
 • 3. Doanh thu thùng Carton : 60 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018.
 • 4. Doanh thu ống côn giấy : 10,5 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018.
 • 5. Doanh thu thêu : 7,5 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2018 .
 • 6. Doanh thu wash  : 3,0 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2018.
 • 7. Kim ngạch xuất khẩu T/T : 24,4 triệu USD,tăng 5% so với năm 2018.
 • 8. Sản phẩm may quy chuẩn : 14,48 triệu chiếc,tăng 5% so với năm 2018.
 • 9. Lao động bình quân : 2.000 người.
 • 10. Thu nhập bình quân : 7,5 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 7% so với năm 2018.
 • 11. Cổ tức : 50%/ vốn điều lệ

Image

Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám Đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

      Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Công đoàn báo cáo về kết quả Hội nghị NLĐ các cấp, tình hình hoạt động Công đoàn Công ty trong năm 2018 và phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty đoàn kết, đồng thuận, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2019.

Image

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Công đoàn Công ty – Báo cáo công tác hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Bá Quang- Chủ tịch HĐQT đã biểu dương những thành tích mà tập thể CBCNV Công ty đã đạt được trong năm 2018, ghi nhận những nỗ lực trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh công tác quản trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động.

Image

Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT công ty – Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quyền lợi của NLĐ. Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám đốc Công ty – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các trưởng đơn vị – đại diện NLĐ một cách cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Image

Phó Tổng Giám đốc – bà Trần Quốc Hương phát biểu và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

     Nhân dịp này, Ông Hồ Ngọc Lan- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng – Tổng Giám đốc Công ty cũng đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong năm 2018.

Image

Ông Hồ Ngọc Lan –Tổng Giám đốc tặng thưởng tập thể đạt danh hiệu “ Tập thể lao động suất sắc” năm 2018

Image

Bà Trần Quốc Hương – Phó Tổng Giám đốc tặng thưởng đạt danh hiệu  “tập thể lao động tiên tiến” năm 2018

Image

Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám đốc tặng thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua” năm 2018