Hội nghị người lao động năm 2020

29/01/2020

     Ngày 05/01/2020, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện của:

 • Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty.
 • Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám đốc Công ty
 • Bà Trần Quốc Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty
 • Trưởng phó các đơn vị cùng 194 đại biểu đại diện cho hơn 2000 CBCNV Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát.

Image

     Tại hội nghị ông Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 đồng thời nêu ra phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020 với phương châm: Mạnh mẽ đổi mới, nhất quán với khẩu hiệu Công ty “Tạo ra sự khác biệt”:

 • Doanh thu tiêu thụ (chưa VAT) : 695 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019.
 • Doanh thu CM may : 252 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019.
 • Doanh thu thùng Carton : 60 tỷ đồng.
 • Doanh thu ống côn giấy : 11,50 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2019.
 • Doanh thu thêu : 5,8 tỷ đồng.
 • Doanh thu wash  : 4,8 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2019.
 • Kim ngạch xuất khẩu T/T : 25,8 triệu USD, tăng 5% so với năm 2019.
 • Sản phẩm may quy chuẩn : 14,48 triệu chiếc,tăng 5% so với năm 2019.
 • Lao động bình quân : 2.100 người.
 • Thu nhập bình quân : 7,5 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 4% so với năm 2019.
 • Cổ tức : 50%/ vốn điều lệ

Image

Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám Đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

      Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Công đoàn báo cáo về kết quả Hội nghị NLĐ các cấp, tình hình hoạt động Công đoàn Công ty trong năm 2019 và phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty đoàn kết, đồng thuận, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2020.

Image

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tịch Công đoàn Công ty – Báo cáo công tác hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

     Phát biểu chỉ đạo Tại hội nghị, Ông Nguyễn Bá Quang- Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận những nỗ lực và biểu dương những thành tích mà tập thể CBCNV Công ty đã đạt được trong năm 2019, đồng thời nêu ra phương hướng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực như: công tác tìm kiếm đơn hàng và khách hàng, công tác xây dựng và quản trị hệ thống quản lý chất lượng – hệ thống quản trị rủi ro, cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Image

Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT công ty – Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

      Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quyền lợi của NLĐ. Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám đốc Công ty – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các trưởng đơn vị – đại diện NLĐ một cách cởi mở và nhận được sự biểu quyết nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Image

Image

 Bà Trần Quốc Hương – Phó Tổng Giám đốc phát biểu và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

     Nhân dịp này, Ông Hồ Ngọc Lan- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng – Tổng Giám đốc Công ty cũng đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty trong năm 2019.

Image

Ông Nguyễn Bá Quang –Chủ tịch HĐQT tặng thưởng tập thể đạt danh hiệu “ Tập thể lao động suất sắc” năm 2019

Image

Ông Hồ Ngọc Lan – Tổng Giám đốc tặng thưởng đạt danh hiệu  “tập thể lao động tiên tiến” năm 2019

Image

Ông Hồ Ngọc Lan và bà Trần Quốc Hương tặng thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua” năm 2019

Image

Bà Trần Quốc Hương  và ông Nguyễn Đăng Diện tặng thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua” năm 2019