Preview Image

Thiên An Phát chuẩn bị nguồn lực cho tương lai

Bạn không bắt buộc thành công ngay từ đầu. Mà là bắt đầu để sau đó thành công . Nhưng muốn thành công thì học tập và rèn luyện mỗi ngày là không thể thiếu. Công ty nào có chăm … Continued
12/06/2023
Preview Image

Hội nghị người lao động năm 2021

Thông tin công ty
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021      Ngày 17/01/2020, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt May Thiên An Phát đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021. Đến tham dự và chỉ … Continued
18/01/2021
Preview Image

Hội nghị người lao động năm 2020

Thông tin công ty
     Ngày 05/01/2020, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện … Continued
29/01/2020
Preview Image

Hội nghị người lao động năm 2019

Thông tin công ty
     Ngày 13 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần đầu tư – Dệt may Thiên An Phát đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có 177 đại biểu … Continued
22/01/2019
Preview Image

Thiên An Phát – 10 năm một chặng đường

Thông tin công ty
     Ngày 19/5/2018 Tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Dệt May Thiên An Phát đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (19/05/2008 – 19/05/2018).      Mặc dù tình hình kinh tế, … Continued
25/05/2018