Image

Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược; Công ty vừa là nơi làm việc vừa là trường học. Mọi hoạt động đều hướng đến những gì tốt đẹp nhất cho khách hàng.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

  • Trở thành Công ty thành công, đáp ứng tốt nhất chất lượng hàng hóa và dịch vụ trong lĩnh vực Dệt May
  • Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
  • Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cây, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.

Chính sách

  1. Chúng tôi đặt khách hàng là trọng tâm hàng đầu trong việc cung cấp sản phẩm an toàn và dịch vụ hoàn hảo nhất.
  2. Con người là tài sản quý báu nhất của Công ty, họ được tôn trọng và đãi ngộ trên cơ sở giá trị của chính mình.
  3. Xây dựng hệ thống quản lý khoa học, toàn diện nhằm ngăn chặn rủi ro xảy ra, thực hiện việc kiểm soát, giảm thiểu các tổn thất gây ra cho Công ty và khách hàng phù hợp theo Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Image